«Tilfredsstillende resultater», mener SalMar-ledelsen.

Den samlede prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og har bidratt til inntektsvekst og fortsatt sterk inntjening for SalMar-konsernet. Samlet operasjonelt driftsresultat (EBIT) for driften i kvartalet endte på 708,1 millioner kroner, opp fra 670,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Første kvartal ble et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Prisoppnåelsen i kvartalet har vært god og den underliggende driften er tilfredsstillende i samtlige av konsernets virksomhetsområder. Høyere underliggende kost på slaktet fisk i Nord-Norge og lavere aktivitet i salg- og prosesseringsaktivitetene påvirker derimot resultatet negativt. Vårt mål er å være verdens beste oppdrettsselskap, og det å være kostnadsleder har alltid vært en klar målsetting for SalMar. Vi jobber derfor kontinuerlig for å kontrollere og redusere kostnader på laksens betingelser, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar i en børsmelding gjengitt på iLaks.

Slaktet mer

Samlede driftsinntekter var 2,5 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,4 milliarder kroner i tilsvarende periode 2017. Slaktevolumet var 31 900 tonn, mot 26 300 tonn i første kvartal 2017. SalMars samlede driftsresultat per kilo ble på 22,21 kroner i kvartalet, en nedgang på 3,29 kroner per kilo målt mot samme periode 2017. Markedsprisen på laks hadde en nedgang på 5,52 kroner per kilo i første kvartal 2018 sammenlignet med første kvartal 2017.

- I segment Midt-Norge har den biologiske utviklingen gjennom kvartalet vært tilfredsstillende på tross av lave sjøtemperaturer. Slaktevolumet i perioden er i all hovedsak fra fisk satt i sjøen høsten 2016. Grunnet hensyn til fiskevelferd ble deler av fisken slaktet tidligere enn planlagt i kvartalet. Dette har påvirket produksjonskostnaden per kilo slaktet fisk negativt. Samlet sett har segmentet hatt en stabil kostnadsutvikling på slaktet fisk sammenlignet med foregående kvartaler. Det ventes en bedring i kostnadsutviklingen for region Midt-Norge i de kommende kvartalene, skriver selskapet.

Balansert

- Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av første kvartal 2018, er det for hele 2018 ventet økning på fire prosent i det globale tilbudet av atlantisk laks. Kombinert med forventninger om vedvarende stabilt god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening, skriver selskapet.

SalMar forventer å slakte rundt 143 000 tonn i Norge i 2018, fordelt på 96 000 tonn i region Midt og 47 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 26 000 og 8 000 tonn.