Planlegger boligområde og småbåthavn i Knarrlagsundet