Når skolen tar sommerferie, blir noen ungdommer igjen for å jobbe som ferievikarer. Vår fotograf og språkpraksis-elev Saleem Amar Alsaleem har tatt en tur innom Guri Kunna videregående skole skolested Hitra for å se hva som skjer på en vanlig feriedag på skolen.

Denne dagen var fire elever i sving med alt fra utvendig maling til flytting av møbler og klargjøring av nye lærerkontor. Alt under veiledning av vaktmester Frank Kristiansen.