1000 nordmenn i alderen 18 til 74 år ble tidligere i høst spurt av Norstat om de mener Norge bør øke produksjonen av laks. I landet som helhet svarer 43 prosent at de ønsker mer laks. I Trøndelag er det 53 prosent som er positiv til økt lakseproduksjon. Denne oppfatningen deles av 40 prosent i Nord-Norge, 45 prosent på Vestlandet, 41 prosent på Østlandet og 46 prosent i Agder og Telemark.

Oslo-folk

Når Oslo-folk tas ut av gruppen Østlandet, avslører det at innbyggerne i hovedstaden er vesentlig mindre oppdrettsvennlige enn resten av landet. Av de 132 Oslo-boerne i undersøkelsen er det 37 prosent som er helt eller delvis enig i påstanden om at lakseproduksjonen bør økes.

Det er Norges sjømatråd og Sjømat Norge som står bak undersøkelsen. Sjømat Norge er interesseorganisasjon for havbruksnæringen, fisk og sjømat.

Kvinner vs. menn

17 prosent er helt eller delvis uenig i påstanden om at Norge bør produsere mer laks. 20 prosent er i tvil og like mange svarer «vet ikke» på spørsmålet om det bør produseres mer laks. Undersøkelsen viser at det mellom kjønnene er stor sprik i holdninger til lakseoppdrett. Gruppen som er aller mest positiv til økt lakseproduksjon er nesten dobbelt så stor blant menn som blant kvinner. Svarene i meningsmålingen viser videre at eldre er mer positive til oppdrettsnæringen enn unge.

- Det startet her

Øyvind André Haram er informasjonssjef i Sjømat Norge. Han er ikke overrasket over at trøndere er mer positive enn andre til lakseoppdrett.

- Lakseoppdrett startet i Trøndelag, og det ligger i ryggmargen til mange at det er de stolte av. Brødrene Grøntvedt var pionerer da de brukte metoder fra landbruket for å avle frem oppdrettslaks fra villaks. De hadde enorme utfordringer, men trodde på at dette skulle være mulig. Og det var det, sier Haram.

- Hvorfor har dere ikke spurt om lakseproduksjonen bør reduseres eller være som i dag?

- Det har ikke vært et bevisst ønske å utelate det spørsmålet. Vi ønsket med undersøkelsen rett og slett å finne ut hva som er folks holdninger til oppdrett. Svarmulighetene var også slik utformet at det var fullt mulig for dem som deltok i undersøkelsen å svare på en måte som ikke er fordelaktig for næringen, sier Haram.

Globalt ansvar

I undersøkelsen er folk videre spurt om de er enig i påstanden om at «Norge har et globalt ansvar for å produsere mer sjømat til verden». 47 prosent er enig i påstanden, mens 17 prosent er uenig.

Den tredje påstanden fra undersøkelsen som Adresseavisen, Fosna-Folket og Hitra-Frøya har fått tilgang til, er om politikerne bør legge bedre til rette for at sjømatnæringen kan vokse. 57 prosent er enig i denne påstanden. Også her er trønderne mest oppdrettsvennlige.

Et positivt bilde

- Meningsmålingen kan kritiseres for at den tegner et for positivt bilde av en næring som også har store problemer?

- Vi kunne valgt å stille mer åpne spørsmål, men da er det også vanskeligere å tolke hva som er folks holdninger. Det mangler dessuten ikke kritiske røster i debatten om oppdrettsnæringen, svarer Øyvind André Haram.