Sistranda skole i finalen. Ble utfordret på 30 spørsmål fra lokalavisene