Her er de aldri i "standby". Nå belønnes hotellet med høythengende utmerkelse