Stig & co håper å få til 40 boliger på "beste tomta i byen"