Vil beholde eiendomsoppmåling som kommunal oppgave