Lykta ved Håvika, sør i Frøyfjorden, ble satt opp i 1901, bare to år etter Titranulykka. På Flessa utenfor Knutshaugen, kom lykta i 1908. Siden da har de vært restaurert mange ganger, men for litt over en uke siden ble begge disse lyktene knust og fjernet, og i løpet av uka som gikk sørget Kystverket for at det ble satt opp helt nye lukter på de to plassene. Et tredje lykt, som ligger ved Fillingsneset, skal også skiftes. Men før helga var det uklart om man kom til og fikk gjort arbeidet i denne runden.

Den gamle lykta ved Håvika før den ble revet. sokkelen til den nye lykta til venstre.

Utskiftingene betyr at det også i framtida skal være mulig å manøvrere seg trygt gjennom Frøyfjorden ved å følge hvit sektor fra lyktene. Og folk som bruker Frøyfjorden til fiske og rekreasjon kan fortsatt bruke lyktene som merker til å orientere seg. Men for de som har brukt Flessa til å stake ut mea til fiskeplasser, så må de nå gjøre seg nye beregninger.

Den gamle lykta på Flessa har stått der siden 1908

- Den gamle lykta stod lengs øst på skjæret. Den nye er plassert midt på skjæret, cirka ni meter lenger vest. Så her må nok karene justere mea, sier nautiker Jon Petter Myklebust på Kystverkets båt "Ona".

Den nye lykta er plassert midt på Flessa, ni mener vestenfor den gamle

Han forteller at de nye lyktene, Litus Lux, er den nye generasjonen lykter. Langs kysten er de prøvd ut i Ålesund og Brønnøysund, men Frøyfjorden er den første kyststrekningen som får lykter av denne nye typen.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no