Blekket sprutet i UP-kontroll: 51 forenklede forelegg og fører tatt i 127 km/t