Fryktet oppdrettsfisk-sykdom påvist i villfisk her hjemme