– Dagens situasjon viser et klart behov for flere stillinger