- Vi skulle tøffe oss litt. Det var ikke særlig smart