Frøya kommunestyre settes i dag (torsdag) kl. 10. Møtet kan du følge direkte på web-tv her via lokalavisas nettsider.

Møtet kan du følge direkte her (ekstern lenke, Frøya kommune)

Blant sakene som skal til behandling i dag er:

* Kvartalsrapport/Budsjettjustering for 2016

* Morgendagens omsorg trinn 2 (helse)

* Tilstandsrapport for Frøya kulturskole - ny rammeplan og økonomiske forutsetninger for videre drift

* Søknad om fritak fra politiske verv, Trond Harald Iversen

* Revisjon av kommunedelplan for Sistranda

Komplett sakliste og alle dokumentene kan du laste ned via kommunens nettside her