Både i Hitratunnelen og Frøyatunnelen blir det de to kommende kveldene og nettene manuell dirigering av trafikken. (Fra kl. 22 til 06 både mandag 25/9 og tirsdag 26/9).

Det samme gjelder for Fenestunnelen i Snillfjord, men her blir det manuell dirigering de tre kommende nettene.

Bilistene oppfordres til å vente på ledebil i de aktuelle tidspunktene.

Som vanlig skyldes dette vedlikeholdsarbeid.