2016 ble et gullår for lokale og tilreisende ornitologer på Frøya, og i år kom et bombefunn som førte Frøya opp på topp-20-lista over landets kommuner når det gjelder antall fuglearter som er sett.

Noen rister på hodet av ivrige fuglekikkere, utstyrt med kikkerter, teleskop og kamera, som farter land og strand rundt og ser etter fugler. Mange av dem "samler" også på fuglene, registrerer dem, og konkurrerer om å ha sett flest mulig arter.

Enkelte tror at fuglekikking er en hobby for en mindre krets av folk med særinteresser, men sannheten er at fuglekikking på verdensbasis kommer på andreplass etter fotball.

SJELDENHET: En gråsisik av underaten rostrata blir nøye studert av Øyvind Aas, Karl Thorvaldsen, Arvid Bredesen, Oskar Fredagsvik og Svein Gjelle før den blir sluppet fri. Den var bare en av de 1553 fuglene som ble ringmerket på Titra i 2016.

Mange registreringer fra Frøya

I mai 2008 ble den nasjonale databasen for rapportering av planter, dyr, sopp og andre artsgrupper lansert. Databasen består i dag i overvekt av fugleobservasjoner, og mange fugleentusiaster la inn sine gamle observasjoner etter at databasen ble opprettet. I tillegg til har de fortsatt å registrere etter lanseringen. I oktober 2014 var det registrert ti millioner fugleobservasjoner i Norge, og i februar 2016 ble fugleobservasjon nummer 12 millioner rapportert.

Frøya har lokale fuglekikkere, men ikke minst mange tilreisende ornitologer. Den første frøya-observasjonen som er lagt inn i det nasjonale registeret er fra 1902, og tilsammen har 293 personer registrert fugler på Frøya.

På topp-lista

Ikke minst har et aktivt, tilreisende miljø, med base først og fremst på Titran, men også på Sula, bidratt til at Frøya altså ligger på 20.plass over norges (nå) 426 kommuner. Plassen deler Frøya med Haugesund, som begge har 277 fuglearter, mens Farsund i Vest-Agder ligger helt i toppen med imponerende 371 arter. Hitra ligger på 112.plass i kommuneligaen, med sine 217 registrerte arter, og stiger stadig på lista.

For det handler ikke bare om antall arter som kommer innom, men også at det er dyktige fuglekikkere som gjenkjenner artene, og helst dokumenterer dem.

DOKUMENTASJON: Lederen i NOF Hitra-Frøya, Karl Thorvaldsen holder en av de mange fuglene som ble fanget og ringmerket på Titran sist høst, slik at Magne Myklebust får fotografert den. Både Magne og Andreas Winnem (bak) sitter i sekretæriatet i Norsk Ornitologisk forening, og er ivrige observatører og nettfangstere på Titran.

Fire nye i fjor

Når antall fuglearter på for eksempel Frøya har passert godt over 270, sier det seg selv at det kan bli lenge mellom de nye artene. I 2014 ble det for eksempel ikke registrert en eneste ny art på Frøya, mens en eikesanger ga en ny art i 2015. I fjor kom det hele fire nye, da en fargerik bieter ble sett på Sula, knoppsvaner dukket opp på Titran, og en ekstremt sjelden og sky gulltrost så vidt ble observert på Sula. Da en sibirjernspurv slo seg ned på ei fôring på Nordskaget i november, valfartet det folk fra store deler av Norge til funnstedet, og art nummer 276 på Frøya var et faktum.

ADRESSE NORDSKAGET: Svartstrupetrosten som slo seg ned på en fôringsplass på Nordskaget i desember, koser seg fremdeles i matfatet hos godhjertede vertsfolk.

En sjelden gjest valgte å bli

Så gikk det ikke mange månedene før en ny art kunne føyes til den totale frøya-lista, da ei rødfotand ble oppdaget av Jan-Egil Eilertsen like ved Titran i mars i år. Av andre spennende arter det siste halvåret kan vi nevne vierspurv, blåstjert, rosenstær, toppmeis og skogdue.

Og svartstrupetrosten, som riktignok var sett en gang på Frøya tidligere, og som også tiltrakk seg mengder av fuglekikkere da den dukket opp to uker før jul i fjor, den ser ut til å ha meldt adresseendring og slått seg ned på Nordskaget for godt. Den trives godt i Sør-frøyveien 1555, hvor den daglig går til et variert dekket matbord. Men kanskje innser den at den er på villstrå, og i alle fall finner tilbake til sitt normale vinterkvarter i Midt-Østen utpå senhøsten.

Spennede funn blant de vanlige

Nå er fuglene som har tilbragt vinteren i mildere klima på vei tilbake til oss, og til hekkeplassene. Til stor glede for alle som liker fugler, enten man bare nyter synet av dem eller fryder seg over de vakre sangstrofene. Sammen med de "vanlige" artene kan det dukke opp enda mer spennende funn. Da gjelder det at noen legger merke til dem, og helst slår alarm i det lokale fuglemiljøet. For lite kan glede dem mer enn om de får en ny fugleart på lista si.