- Vi har et aktivt smitteutbrudd. Likevel føler vi at vi har kontroll på situasjonen