Mener dette ulykkespunktet bør bli neste strekning som tas