Statens Vegvesen har i samarbeid med Multiconsult laget en animasjon de du får bli med på "kjøretur" på den nye Laksevegen som skal bygges forbi Krokstadøra.

Vegvesenet har nå utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny fv. 714 mellom Snilldalssæter nord for Våvatnet og Berg nord for Krokstadøra. Forslaget innebærer vei med tre tunneler og to bruer med total lengde på ca. 6,8 km. I tillegg inngår nytt kryss og ny vei til Krokstadøra med lengde på 450 m.

NB. VIdeoen viser kjøreturen fra Snilldalssæter ved Våtvatnet til Berg hvor veien kommer inn på dagens vei ved Ulvstuvakken.

SE STØRRE ARTIKKEL i dagens papiravis eller e-avisa