Næringslivets bidrag på tre millioner kroner til finansiering av ”rett-frem”- brua over Dolmsundet, skulle i disse dager egentlig vært betalt inn i på konto. Men der står det så langt bare 29.000 kroner fra Frøya Transportsenter.

Det var i 2010 Frøya Nye næringsforening tok initiativ til en aksjonsgruppe for rett-fram løsning over Dolmsundet.

- Aksjonens primære mål er å sikre fullfinansiering med øremerkede midler fra statsbudsjettet i 2011. Som et ledd i denne prosessen har jeg vært i direkte kontakt med 30 bedriftsledere på Frøya og Hitra, som alle er positive til å være med på en 3-årig frivillig bompengefinansiering av rett-fram bru over Dolmsundet. Det var signalet vi trengte for å utforme en formell avtale for en slik løsning, sa Inge Ryan, som var engasjert av næringsforeningen til å lede aksjonen for fire år siden.

Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsatte at Frøya og Hitra kommuner og næringslivet bidro med til sammen seks millioner kroner i lokalt bidrag for å få alle andre parter med på en finansiering.

De fleste store bedrifter i øyregionen skrev under på avtalen, som forpliktet medlemmene i Frøya nye næringsforening( nå Frøya næringsforum), å betale 50 kroner for hver enkelt passering som foretas av medlemmets tunge kjøretøy gjennom Frøyatunnelen.

Hvert enkelt medlem hadde selv ansvaret for å registrere antall passeringer, og betale inn penger hver måned.

Etter avtalen med næringslivet vedtok Frøya kommunestyre å bevilge to millioner kroner i tilskudd for å få realisert ny bro over Dolmsundet, på vilkår av at regionalt næringsliv garanterer for et bidrag på minst tre millioner kroner, og at Hitra kommune bidro med én million kroner.

Bare en bedrift betalte

Kommunestyret ga rådmannen i oppdrag å kreve inn pengene fra de bedriftene som har skrevet under på avtalen, og i august 2013 sendte seniorrådgiver Jan Otto Fredagsvik og leder i Frøya næringsforening, Audun Klev et brev til bedriftene med beskjed om å starte innbetalingen.

- Strengt tatt burde innkrevingen av næringslivets bidrag allerede vært igangsatt. Av ulike grunner er den prosessen forsinket. Målet bør imidlertid være at pengene er på plass innen prosjektet er sluttført i april 2015, skriver de blant annet.

Men det var bare Frøya Transportsenter som begynte å betale inn på kontoen, selv om de ikke hadde forpliktet seg til avtalen. Men da de oppdaget at ingen andre betalte, stoppet de også innbetalingen.

- Det er ikke bare vi som skal betale for brua. Jeg håper resten av næringslivet skjønner at vi må gjøre det i felleskap, og at de våkner litt slik at vi får fart i innbetalingen, sa Sæther til lokalavisa da vi skrev om samme sak i fjor.

- Nå må de ta tak i det

Fra samferdselsavdelingen i fylkeskommunen har det kommet beskjed om at de forventer pengene senest når brua er ferdigstilt.

Med de seneste forsinkelsene betyr det at næringslivet ennå har tiden frem til høsten 2016 på seg til å finne pengene.

Nå mener Jan Otto Fredagsvik at det er opp til næringslivet å få pengene inn på konto.

- Jeg mener næringslivet har forpliktet seg overfor Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune i denne prosessen. Om det skjer gjennom en frivillig bompengeordning, eller om de blir enige om å cashe ut en sum basert på en prosentvis fordeling er opp til dem. Nå må de som har skrevet under på avtalen ta tak i det. Pengene skulle egentlig vært på plass i disse tider, sier Fredagsvik.

De fleste store bedrifter i øyregionen skrev under på avtalen, som forpliktet medlemmene i Frøya nye næringsforening( nå Frøya næringsforum), å betale 50 kroner for hver enkelt passering som foretas av medlemmets tunge kjøretøy gjennom tunnelen. Foto: (Foto: Lars Otto Eide)