Darius Saltanas fra Fillan har registrert aksjeselskapet Saltanas i Brønnøysundregistrene. Saltanas AS skal drive hav- og kystfiske.

Darius Saltanas er selskapets styreleder, med Aiva Armakaviciene som styremedlem.