Hitra kommunestyre møtes i Hitra rådhus i dag kl. 14.

Møtet kan følges direkte via web-tv.

Følg møtet via denne linken (ekstern lenke til Hitra kommune)

Blant sakene som skal opp til behandling er:

  • Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

  • Veinavn for Barmfjorden og omegn, Hammerstad, Volden, Svenes, Barman, Dolmsundet mm

  • Navnesak Vikstrøm - Vikstraum

  • Videre bosetting av flyktninger

  • Forkjøpsrett i Frøya flyplass

Komplett saksliste og dokumenter kan lastes ned via kommunens nettsider www.hitra.kommune.no