Hitra og Snillfjord kommuner er som kjent enige om at de ytre delene av Snillfjord (Sundan/Hemnskjela) skal bli en del av nye Hitra kommune. Denne prosessen skal formelt være gjennomført innen 1. januar 2020.

Staten overfører nå 13,1 millioner kroner som de to kommunene skal bruke til å få selve sammenslåinga i havn. Dette kommer i tillegg til de 5,1 millionene som er lovet som såkalt reformstøtte, som utbetales etter at nykommunen er en realitet.

Til "nødvendige engangskostnader"

- Alle kommuner som ved nasjonale vedtak blir slått sammen i kommunereformperioden, vil omfattes av de samme økonomiske virkemidlene, uavhengig av lokale vedtak. Staten gir delvis kompensasjon for engangskostnader som er knyttet til en sammenslåing. (...). Kommuner som slås sammen i kommunereformen får støtte etter en standardisert modell. Hitra og del av Snillfjord kommuner vil få 13,3 mill. kroner i støtte til å dekke nødvendige engangskostnader til sammenslåingen, skriver avdelingsdirektør Hans Petter Friestad Gravdahl i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et brev til Hitra og Snillfjord kommuner.

I tillegg skal de reform-vennlige kommunene få ren reformstøtte. For Hitra og del av Snillfjord kommune er dette beregnet til 5,1 millioner kroner. Dette vil først blir altså utbetalt når den nye kommunen har trådt i kraft.

- Så smidig som mulig

Snillfjord-ordfører John Lernes uttalte i et intervju med lokalavisa Hitra-Frøya tidlig i sommer at han er opptatt av at sammenslåingsprosessen skal gå så smidig som mulig, og at det forhåpentlig er mulig å ”gjenbruke” løsninger Snillfjord finner sammen med nye Orkland kommune til bruk i Hitra-prosessen. Og omvendt. Likevel er det ikke til å komme bort fra at svært mange spørsmål er uløst, her skal mange tas vare på – både ansatte og innbyggere -, lover og regler skal harmoniseres, det samme gjelder alle datasystemene innenfor alle fagfelt. Verdier skal fordeles, to arbeids- og politiske kulturer skal med tida bli én.

- Ja, tenk bare på gårds- og bruksnumrene. Her har Hitra og Snillfjord mange nummer som krasjer. Her må vi få nye. Og avgiftsnivået i Snillfjord er gjennomgående lavere enn hos Hitra. Her må vi finne nye nivåer. Og vassverket i Slåttavika har andre alarmdatasystemer enn vassverket på Hitra… eksemplifiserte Lernes.

Fellesnemnd styrer prosessen

En del av ansvaret for reformprosessen blir overflytta til en ny fellesnemnd. Fellesnemnda for Snillfjord+Hitra består av Nina Mjør (Sp), Lars Erik Strand Vitsø (Ap) og Lernes, mens Hitras representanter er ordfører Haugen (Ap), Eldbjørg Broholm (Ap) og Dag Willmann (H).

- Hvor mye makt får denne gruppa?

- Det er primærkommunene som har ansvar for drifta fram til 2020. Men nemnda skal rigge til en ny kommune slik at etter valget i 19, skal de nye politikerne kunne ta i bruk den nye kommunen, forklarer Lernes.

Snillfjord-ordføreren har flere ganger poengtert hvor økonomisk viktig det er at denne prosessen er en kommunesammenslåing og ikke en grensejustering.

- Hvis dette hadde vært en grensejustering, da hadde det ikke fulgt penger med fra staten. Nå blir det en sammenslåing til en ny Hitra kommune. Nå får vi et inndelingstilskudd på 10 millioner kroner, et engangstilskudd på 3 mill.kr og reformstøtte på 5 mill. I tillegg har alle kommuner som slår seg sammen fått garantier for at de beholder dagens støtteordninger i 15 år framover. Det betyr at i 15 år får vi beholde dobbelt tilskudd, alle særskilte tilskudd Hitra og Snillfjord får i dag, blir videreført. Dette er en ”vinn-vinn” som betyr mye. Alt dette får vi fordi det er en sammenslåing. Vi hadde ikke fått noe hvis det nå bare var snakk om en grensejustering.

- Hva skal disse pengene brukes til?

- De er det nemnda som disponerer. Infrastruktur, kjøre sammen administrasjoner… det koster jo penger dette. Men nå skal vi ha en prosess på dette, og det er jo ikke alt det er like mye arbeid med. Jo mindre arbeid vi trenger bruke, jo mer penger igjen til andre ting, svarte han.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no