- Eksisterende drift har allerede ført til dårlig tilstand i sonen rundt anlegget