Det blir en stor gruppe elever som får starte på naturbruk