Sysselmannen, Kula, Mr. Mausund eller Bør. Kjært barn har mange navn, og at Torstein Iversen er kjær for både fastboende og andre Mausund-patrioter, er det ingen tvil om.

- Jeg tror du har en stor del av æren for at det er godt å bo på Mausund, sa fylkesmann Brit Skjelbred, da hun overrakte Kongens fortjenstmedalje til Torstein Iversen.

Men da æresgjesten skulle holde sin takketale var han ordknapp. Det vil si, helt til han begynte å snakke om historien til Coop Mausund.

- Fikk litt sjokk

– Jeg er ikke ute etter å sanke priser, men jeg er veldig ydmyk over å ha fått denne. Jeg er et ømt menneske og jeg fikk litt sjokk. Sånn i positiv forstand. Jeg blir stum. Jeg takker og bukker og legger meg flat, var alt den ellers så pratsomme Iversen har å si om denne saken da lokalavisa spurte han etter all heder.

Men butikken, Mausund og framtida snakker han gjerne om.

Gruer ikke for pensjonisttilværelsen

I disse dager er det 50 år siden Torstein Iversen ble ansatt i det som den gang het Mausundvær Samvirkelag. I 33 år har han vært bestyrer/daglig leder. Ved nyttår blir han pensjonist.

- Hvordan det blir å slutte på butikken?

- Jo det er et godt spørsmål som jeg lurer veldig på.

- Blir du sittende i kaffe-kroken om dagene?

- Nei, det blir jeg ikke, nei. Jeg har nok å finne på. Jeg er ingen snekker, så det skal jeg ikke starte med, men jeg skal ta på meg flere spillejobber. Jeg har jo 4–5 oppdrag på 14 dager nå på denne tiden av året, så har da litt å finne på, smiler Iversen.

Og ivrig engasjer mausundpatriot som han er, lover han å engasjere seg i lokalsamfunnet, også i pensjonisttilværelsen.

- Et samfunn som Mausund balanserer på en knivsegg. Vi må ha samhold her ute, sier han og legger ut om handelslekkasje, lokalbefolkning som har blitt flinkere til å bruke butikken, men at de synes det er litt dyrt. At det blir dyrere å handle på Frøya, om feriefolket som han syns er veldig gode kunder, suksessen med det nye vareutvalget, fotball og idrettslag og så videre.

- Men at så mange er her på en lørdagskveld, det syns jeg er enormt, smiler han og ser rundt seg i idrettshuset der inviterte gjester er samlet til middag.

Mange gjester var samlet i drettshuset for å hylle Torstein Iversen.

En hel dag til ære

Hele denne lørdagen var så å si viet Torstein og hans enorme innsats for Mausund-samfunnet. Det startet med en offisiell tilstelning med middag for rundt 100 inviterte gjester i idrettshuset og ble avsluttet med åpen fest med levende musikk på kvelden.

Torstein Iversen – ble tildelt Kongens fortjenstmedalje, overlevert av fylkesmann Brit Skjelbred. Medaljen og hederen er et tydelig tegn på at Iversens oppofrelse for både jobben og lokalmiljøet gjennom mange tiår er blitt lagt merke til også langt utenfor Mausunds grenser.

Vanligvis er det ordførere som står for selve overrekkelsen av fortjenstmedaljer, men fylkesmann Skjelbred varslet tidlig at hun syntes dette var en såpass spesiell begivenhet, at hun ønsket å komme til overrekkelsen selv.

Den høythengende utmerkelsen får han for hans lange yrkeskarriere og ikke minst frivillig innsats gjennom mange år som Mausund-patriot og ivrig pågangsdriver i lokalsamfunnet.

- Det er for den lange og store innsats som næringslivsleder, idrettsleder og kulturformidler at du nå få kongelig heder. Samfunnet vårt trenger mennesker som brenner for noe, og som er villige til å bruke livet til å bygge samfunnet rundt seg. Det var en stor glede for Fylkesmannen å anbefale at du for Kongens fortjenstmedalje som et bevis på at denne innsatsen er sett og verdsatt, sa Skjelbred i talen.

Hun viste også mye til hans innsats for idrettslaget.

- Det viktigste innsatsområdet er kanskje Mausund idrettslag, der du har lagt grunnlaget for viktige deler av virksomheten, ikke minst idrettshuset – storstua hvor vi er i dag – og svømmehallen. Mot alle odds fikk du bygd svømmehallen på dugnad – jeg husker faktisk selv at det gikk gjetord om den fantastiske dugnadsånden på Mausund da jeg jobbet i fylkeskommunen det tiden hallen ble bygget. Og i fjor var du med på å sette den i stand på nytt. Det er mange aktiviteter i idrettslaget som har gode kår takket være deg, sa fylkesmannen og fortsatte:

- I tillegg er du både artist og kulturformidler, og med trekkspill, musikkgrupper og fortellerglede har du spredt glede og historiekjennskap lang utover ditt eget lokalmiljø.

Torstein måtte også fram med trekkspillet denne gang.

Heder fra mange hold

Fylkesmannen var ikke den eneste som hadde positive ting å si om Torstein Iversen. I en forholdsvis uformell setting i idretts-huset reiste den ene taleren etter den andre seg for å hedre Mr. Mausund.

- For et lite lokalsamfunn betyr det utrolig mye å ha en drivkraft som den Torstein er. Faktisk er det helt avgjørende, sa varaordfører Martin Nilsen. Han dro paralleller til Titran der han selv kommer fra.

- Vi hadde butikk, rikt næringsliv og store arbeidsplasser. Så kom nedgangstiden og da fantes ingen slik lokal drivraft på Titran. Jeg er faktisk overbevist om at om det ikke var for at Titran er veifast til fast-Frøya, ville stedet vært avfolket, sa han.

Styreleder i Coop Norge, Lisbeth Bull Husby hadde også med seg en utmerkelse i form av er-kjentlighetsmerket med diplom for god og trofast innsats i Coop.

- Det jeg har med blir bare blåbær i forhold til det du har fått fra kongen, men det er en glede for meg å være til stede når det settes sluttstrek for et langt, trofast liv i og for kooperasjonen, sa Bull Husby og fortsatte:

- Coop utgjør en forskjell i dagligvarehandelen ettersom vi er eid av kundene. Akkurat som Coop, utgjør du, Torstein, en stor forskjell på Mausund. I den grad begrepet ildsjel skal ha noe innhold, må det kunne brukes om Torstein.

Styrelederen roste Iversen for driften av butikken og god kremmerånd.

- En omsetning på om lag 12 millioner må sier å være eksepsjonelt bra for en forretning som kun har en kundekrets på drøyt 200 fastboende. Dette vitner om kremmerskap, men det vitner aller mest om å være til stede for innbyggerne og gi dem de varene de trenger i hverdagen ute på fiskeværet.

Det kunne også styreleder i Coop Mausund, Odd Arne Arnesen, bekrefte.

- En gang jeg var på butikken, kom ei dame fra en av hyllene og stormet inn på kontoret mens hun sa ”tomt igjen?! No ska´n Torstein få hør”.

Det var nok ikke meningen hennes, og hun visste ikke noe om det, men dette var ros til Torstein, for det de fleste butikker sliter med er for stort varelager som senker lønnsomheten. Det er mye vanskeligere å drive butikk og få lønnsomhet på en liten plass som Mausund enn på store butikker, påpekte han.

- Det er litt rart å tenke på at du snart skal slutte på butikken, for du ER jo butikken, fortsatte Arnesen i sin tale til hedersgjesten.

Han la også vekt på lokalbutikkens betydning for Mausund-samfunnet.

- Det er lansert mange spenstige løsninger på store verdensproblem i samtalene på butikken. Her løses også de mer nære lokale problemene.

- Jeg hadde med meg en utover for mange år siden, og fortsatt spør han; Hvordan er det med Torstein. Torstein setter spor, og han har en egenskap som vi alle burde ta etter. Han snakker med folk, sa Vidar Oskarson før festen fortsatt med heder og godord og til slutt dans og musikk for Mr.Mausund.