Fungerende Frøya-ordfører Martin Nilsen (H) sier han håper fylket kan ha en ny og atskillig større parkeringsplass for reisende til og fra øyrekka klar til påske neste år.

- Det er veldig bra at veivesenet og fylket nå tar tak. Men den parkeringsplassen må utvides, mer enn det som allerede er gjort, sier Nilsen.

Ordføreren har selvsagt fått med seg de siste par dagers oppslag i lokalavisa Hitra-Frøya, etter at Coop Norge varslet stans i vareleveransene til butikken på Dyrøya om ikke trafikkforholdene rundt fergeleiet og butikken blir vesentlig bedre. Ordføreren har også fått med seg at fylkesrådmannen, fylkets samferdselskomite-leder og veivesenet i dag på raskt vis ser ut til å ha funnet en løsning som kan fungere nokså umiddelbart.

Fungerende ordfører sier at Frøya kommune har gjort sin del av jobben med tanke på utvidelse av parkeringsplassen ved ferge- og båtkaia.

Vil ha ny parkering til påske

- I henhold til den tekniske siden er området i bukta ved den gamle parkeringsplassen ferdig regulert, og det er gjort avtaler for vannledningen til Mausund og privat kloakk i området. Nå er det fylkeskommunens ansvar å ta dette videre. Om det står på penger eller annet, er jeg usikker på. Men vi må i alle fall begynne å jobbe med dette etter ferien. Jeg ser for meg at vi får på plass en større parkeringsplass før påske neste år, sier Nilsen, og vil med det unngå en ny påske og sommer med trafikalt kaos.

Leder i fylkets samferdselskomite, Karin Bjørkhaug (KrF), sa i går til Hitra-Frøya at hun over ferien vil se på problematikken sammen med fylkesrådmannen, veivesenet og kommunen for å finne en mer langsiktig løsning enn den oppmerkingen som nå blir iverksatt.

- Fylkets ansvar å betale

- Parkeringsområdet er allerede utvidet og merket, men mye tyder på at kapasiteten ikke er stor nok i toppene på sommeren og i påska. Derfor må vi se på situasjonen på nytt, etter sommerens erfaringer. Jeg vil ikke signalisere at vi finner en løsning for alle toppene, men vi må finne  en bedre løsning enn vi har nå, mener Bjørkhaug. Fylkespolitikeren lovet imidlertid ikke penger, men Nilsen sier det er fylkets ansvar å betale for en slik oppgradering.

- Fergeleiet ut til øyrekka er fylkesvei, og da er fylket ansvarlig for parkeringsfasiliteter og at trafikken flyter. Frøya kommune har lagt tilrette for en utvidelse i bukta ved den gamle parkeringsplassen. Det er bare å begynne å fylle opp. Hvilke kostnader dette har, vet jeg ikke, men det kan ikke være all verden, tror Nilsen.