Hitra kommunestyre møtes torsdag denne uka. Her er representanter fra KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag invitert til å orientere forsamlinga om den videre prosessen med kommunereformen. Reformen vil trolig resultere i færre og større kommuner, og også Hitra er pålagt å utrede hvordan man vil forholde seg til det som kommer.

Under kommunestyret vil ordføreren gi representantene en times taletid til å lufte sine foreløpige standpunkter og tanker. Under dagens formannskapsmøte sa ordfører Ole L. Haugen at han ønsker at Hitra kommune snarest setter ned et arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg som skal jobbe videre med saken.

- Jeg ønsker at vi oppretter arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg allerede i kommunestyret på torsdag og at det utformes et mandat etterhvert. Utvalget kan bestå av formannskapet pluss en til fra opposisjonen, samt rådmann pluss en til fra administrasjonen. Jeg ønsker at vi strukturerer dette arbeidet tidlig sånn at vi har en forankring i ryggen når vi er ute og snakker med andre kommuner, sa Haugen.