Mona, Kardif, Margrethe og Maren fortalte om framtidsplanene