Seks lokale bedrifter krever tilsammen mange millioner i Regnskapsfokus-boet