Disse bedriftene bidro med mest eiendomsskatt til Hitra