Forslag om ny skatt på boliger og hytter ble nedstemt