- For å få til et vellykket julebord, er vi helt avhengig av så mange hender som mulig