Skal bestemme vann- og næringsutbygging, skjenkebevilling, veinavn og regler for trivselstiltak