Sp: Et kjempeproblem som åpner for nedbygging. Frp: Hvem tror virkelig det vil komme private og overta?