Denne uka var det anbudsåpning på prosjektene “Kryssing av Åstfjorden” og “Ny veg forbi Krokstadøra”

Kryssinga av Åstfjorden er det største delprosjektet i utbedringen av fv. 714. Seks entreprenører leverte tilbud, deriblant fire utenlandske. Prisene varierte fra 813 til 876 millioner kroner.

De som la inn anbud var:

1. PNC Norge AS

– 834.651.736 kroner

2. TOTO S.p. A Costruzioni

Generali – 817.037.438 kroner

3. Condotte d’Acqua S.p. A

– 834.563.942 kroner

4. Skanska Norge AS

– 855.149.151 kroner

5. Implenia Norge AS – 876.527.318 kroner

6. Metrostav NUF / Bertelsen&Garpestad – 812.908.939 kroner

- Seks tilbud på Åstfjordkryssinga er bra. Her er det veldig tett mellom billigst og dyrest, noe som tyder på god konkurranse i markedet. Tre tilbud på ny vei fordi Krokstadøra er også grei konkurranse, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Oversikt Åstfjorden fra Innerhaugen mot Mjønes (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Dette skal bygges

Kontrakten omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veier i dagsoner på ca. 1500 meter.

På sørsiden av Åstfjorden går brua inn i Slørdalstunnelen, og kommer inn på dagens Laksevei like nord for Storvasshammertunnelen.

Totalt skal det her bygges ca. 5,6 kilometer ny vei, noe som gir en innsparing på ca. 6 kilometer sammenlignet med eksisterende vei.

Ny vei forbi Krokstadøra

Veien skal nå legges utenom Krokstadøra. I den anledning skal det bygges 3,7 kilometer ny fylkesvei og tilhørende lokalveier mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

Dette prosjektet vil korte inn Lakseveien med ca. to kilometer.

Tre norske entreprenører har levert tilbud på dette prosjektet. Her varierer prisene fra 214 til 249 millioner kroner.

Disse entreprenørene leverte tilbud:

1. Bertelsen & Garpestad AS

– 214.645.831 kroner

2. K A Aurstad AS

– 249.608.617 kroner

3. Johs. J Syltern

– 225.702.484 kroner

Fugleperspektiv av brua fra øst (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Oppstart i løpet av høsten

Etter planen skal begge prosjektene starte opp nå i høst.

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av oktober, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet oktober/november, sier prosjektleder Hanne Louise Moe.

Hun forteller at ny vei forbi Krokstadøra skal stå ferdig i 2019, mens Åstfjordkryssinga skal stå ferdig i 2020.

Slik blir den nye vegtraseen for kryssing av Åstfjorden. Den nye vegen kommer inn på dagens veg ved Storvasshammertunnelen.
Den nye traseen forbi Krokstadøra vil forkorte Lakseveien med to kilometer. Denne skal være ferdig i 2019.