I forrige uke fikk lokalavisa tilsendt et bilde av plastforurensing samlet inn av hyttefolk på Fjellværøy. Bildet viser et tilhengerlass fullt av blått tauverk og hvite lange skumgummi-sylindere.

Innsender Kåre Aaen forteller at dette er hva de har samlet inn i løpet av kort tid i ei vik etter at en oppdrettslokasjon ble etablert i nærmiljøet.

Store mengder plast

- Det er helt grusomt at det forsøples på denne måten, sier Randi Nordsæther opprørt.

Hun er en av hytteierne som har deltatt i innsamlingen av plastavfall i området mellom Båtsvikbukta og Reksafjæra sørøst på Fjellværøya.

- Vi har på hytta sist søndag og da fant vi blant annet et tau som var 30-40 meter langt. Dette ville etterhvert blitt liggende nedi fjæra og deretter gått i oppløsning. Ikke rart at fugl, fisk og sjødyr får i seg plast når en ser mengden!

Tror avfallet kommer fra oppdrettsanlegg

Hyttenaboene sier de har en sterk mistanke hvor avfallet kan stamme i fra.

- Vi hadde langt i fra slik forsøpling før det nye anlegget til Marine Harvest kom for omtrent et års tid siden. Klart det var noe småtteri å finne tidligere også, men da vi fant for eksempel aldri tauverk slk som dette. Nå har vi i det siste opplevd mye østavind og da driver dette rett inn i fjæra til oss.

Kåre Aaen tilføyer at vinden vil kunne føre avfallet i ulike retninger, så total mengde avfall på avveie er nok adskillig større.

Randi la blant annet ut bilde av plastavfalletpå Facebook, og hun har fått kommentarer på at dette kan ligne på samme sort tau som brukes i oppdrettsvirksomhet og flyteelement som brukes i forbindelse med avlusing.

Kåre og Randi sier de hadde trodd at en stor aktør som Marine Harvest hadde gode rutiner for å ta vare på avfall, men at det ikke virker slik.

- Jeg trodde hensynet til miljøet var bedre ivaretatt av folk som lever av ”ren” sjø, sier Kåre Aaen oppgitt.

Oppdrettsnæringen bør sørge for å endre rutinene sine i forhold til avfallshåndtering, er hyttenaboene skjønt enige i.

- Det er ikke sikkert at dette er kastet i sjøen med viten og vilje, men da må de i alle fall sørge for å sikre løse gjenstander. Det er helt forferdelig at dette skal havne i naturen, avslutter Randi Nordsæther.

- Skal ikke forekomme

Oppdrettsanlegget hytteeierne sikter til heter Varden, og tilhører Marine Harvest.

Vi spurte regiondirektør Ørjan Tveiten om han kunne høre med anlegget om plasten kan stamme fra dem.

Vi fikk svar tilbake fra Jan Erik Kvingedal, produksjonsdirektør i Marin Harvest region Midt.

- Dette er definitivt noe vi ikke ønsker å være bekjent av fra våre anlegg. Utslipp av denne type avfall skal definitivt ikke forekomme under normale omstendigheter. Vi bruker ikke energi på å finne ut om dette stammer fra oss eller andre, men sender personell for å hente avfallet og få det til godkjent mottak, skriver Kvingedal.

Han skriver at Marine Harvest sine anlegg på Hitra og Frøya leverer slikt plastavfall til Ragn Sells.