Rett før jul avgjorde kommunestyret at budsjettet for utbygging og renovering av Barman oppvekstsenter skulle reduseres fra 26,5 millioner kroner, til 15 millioner kroner.

Utbyggingen skulleblant annet gjøre plass for at 7.klassingene igjen skulle komme tilbake fra Fillan skole. Skolens FAU mente at det reduserte budsjettet ikke ville holde til å bygge nytt skolekjøkken, musikk og formingsrom og personalfløy, som det er behov for.

Nå gjør den økonomiske situasjonen i kommunen at utbyggingen stopper helt opp, og at brakkene ved Fillan skole i stedet flyttes til Barman. Det redegjorde rådmannen for i tirsdagens formannskapsmøte.

Alternative løsninger for spesialrom

- Vi vil fremme en sak på hva som må gjøres av vedlikehold. Videre vil vi flytte brakkene som står ved Fillan skole til Barman slik at neste kull 7. klassinger kan fortsette på Barman som forutsatt. Mangelen på spesialrom til mat- og helsefag løses ved at de får behovet dekket i Fillan samme dag som det er svømmeopplæring. Behov for spesialrom til formingsfag løses innenfor dagens lokaler. Dispensasjon for bruk av brakkene i Fillan går ut i vår. Det trengs ingen dispensasjon for å bruke brakkene i Barman. Flyttekostnad ca. kr 300.000,-. Utbyggingssaken trenger en kvalitetsgjennomgang og kostnadskontroll. Dagens budsjett holder ikke. Det foreslås at denne saken sees i sammenheng med den økonomiske situasjonen og utredes i forbindelse med neste års budsjett, fortalte rådmannen.

Verst tenkelig situasjon

FAU-leder Naftali Vollan er ikke særlig glad for brakkeløsningen.

- Dette er egentlig den verst tenkelige situasjonen, for nå kommer en senere utbygging mens ungene går på skolen, sier Vollan.

I fjor vår hadde FAU, Utdanningsforbundet og Samarbeidsutvalgene ved Barman og Fillan skoler lagt vekt på at politikerne måtte gjøre et permanent vedtak om skolestrukturen for Barman oppvekstsenter, slik at elever, lærere og foreldre skal slippe utrygghet for den fremtidig skolestrukturen.

- Da vi frontet at Barman skulle gå fra 1-6 skole til å bli 1-7 skole i fjor, så var vi klare på at en brakkeløsning ikke var et alternativ. Vi forventet vi at utbyggingen skulle være ferdig til 7.klasse begynner i høst, etter som de aksepterte våre krav. Men nå ser vi at brakker likevel blir løsningen. Det er vi ikke noe særlig glade for, mener Vollan.

Men hun skjønner at dette nå blir slik.

- Det finnes ingen annen løsning nå, etter som de ennå ikke har kommet i gang. Og vi kan ikke holde ungene hjemme fra skolen. Vi må bare godta det, og får bare håpe at ungene kommer seg fortest mulig ut av brakkene i det minste, sier Vollan.

Vil gjøre det beste ut av situasjonen

Rektor Sigbjørn Glørstad håper de snarest mulig får klare svar på hva som skjer ved oppvekstsenteret.

- Jeg tar orienteringen fra rådmannen til etterretning, og vil gjøre det beste ut av situasjonen. Men vi ønsker selvsagt at ting avklares så raskt som mulig, slik at vi kan tilrettelegge frem til skolestart. Og foreldrene har hatt en forventing om at ting skulle være ferdig til 7.klasse skulle begynne til høsten, sier Glørstad.

- Hvilke konsekvenser vil en utsatt utbygging få?

- I utgangspunktet skulle jo skolen være ferdig utbygd til 7.klasse kom tilbake fra Fillan. Men nå vil en utbygging komme senere. Da vil det bli ekstra krevende i ombyggingsperioden, fordi vi skal drive skole mens ombyggingen skjer. Den andre konsekvensen er at vi mangler spesialrom for mat og helse, som gjør at vi må drive det på Fillan i en periode, sier Glørstad.

FAU-leder Naftali Vollan er ikke særlig glad for brakkeløsningen.