Nordmøre tingrett frifant den tiltalte daglige lederen fra Frøya på juridisk grunnlag. Man mente at tiltalen som var tatt ut etter det tredje dykkerdødsfallet i firmaet, ikke viste til en lovhjemmel hvor mannen kunne dømmes.

Daglig leder i firmaet var tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at Kris Krastev døde på jobb som kamskjelldykker i 2014. Men tingretten kom til at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for kamskjellfangst. Statsadvokat Jogeir Nogva sier til Adresseavisen at man mener tingretten tar feil og vil ha en ny runde i lagmannsretten.

Statsadvokaten mener at arbeidstakerne ved båten var ansatt som dykkere og at arbeidsmiljøloven derfor gjelder. Statsadvokaten mener ifølge Adresseavisen også at det bør legges noe vekt på at selskapet helt fra oppstarten av har forholdt seg til Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet på området og dermed har forholdt seg til arbeidsmiljøloven.

Frøyværingens forsvarer Olav Cecil Bowitz sier han ikke er forbauset.

- Jeg er ikke forbauset over at saken ankes, dette er komplisert lovanvendelsesspørsmål, sier Bowitz til avisa.