- Hitra kommune har et sterkt ønske om å delta som en aktiv forsøkskommune for forenklet utbygging av gang- og sykkelveger, skriver plansjef Dag Robert Bjørshol, i søknaden.

Han legger vekt på at kommunen allerede har regulert ferdig fire ulike strekninger langs fylkesveiene, men at vei-eier fylkeskommunen ikke vil finansiere byggingen.

- Hitra kommune har i lengre tid strevet mye for å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveger langs veilenker som er spesielt belastet med tungtrafikk, og som samtidig er trafikkert av skolebarn, skriver han.

Han mener manglende utbygging av gang- og sykkelveger kan bli den største hindringen for en god videreutvikling av et an kanskje landets mest ekspansive indstriområder.

- Hitra kommune har i lengre tid strevet mye for å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveger langs veilenker som er spesielt belastet med tungtrafikk, skriver plansjkef Dag Robert Bjørshol i søknaden.

- Manglende utbygging av gang- og sykkelveger på Hitra er problematisk både relatert til barns sikkerhet, men også for bosetting i forbindelse med næringsetableringer. Dette gjelder spesielt i kommunesenteret Fillan, men også på Sandstad der tunge investeringer er under effektuering, relatert til industriområder samt havneutbygging på Jøsnøya, skriver kommunalsjefen blant annet.

- Hitra kommune har i lengre tid strevet mye for å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveger langs veilenker som er spesielt belastet med tungtrafikk, skriver plansjkef Dag Robert Bjørshol i søknaden.