Friskliv og Mestring ved Psykisk helsetjeneste på Hitra starter opp kurs i depresjonsmestring (KiD) 30. januar.

Kurset er ment for de som har mild til moderat depresjon.

Grete Hammerhaug-Selvåg og Hildur Stridshol Heggvik opplyser på kommunens nettside at kurset er basert på kognitive teknikker, der målet er å lære metoder og teknikker for å mestre problemer knyttet til depresjon.

Kursdeltakerne vil få hjemmelekser, og legges opp til at den enkelte gjør en innsats selv.

- Men det er tatt høyde for nedsatt energi og tiltakslyst, og det vil derfor være mulig å gjennomføre kurset til tross for at man er deprimert.

Kurset går totalt over ti samlinger, der de åtte første er ukentlig.

Interesserte kan ta kontakt med Grete Hammerhaug-Selvåg og Hildur Stridshol Heggvik i Hitra kommune  innen 15. januar. De vil også gi nærmere informasjon om kurset, og finne ut om dette kurset er noe for deg.