- Hvordan kan oppvekstvilkårene på Frøya bli bedre?