Slik unngår Hitra og Frøya samme valgtabbe som ble gjort i Oppdal

foto