Ønsker flere ben å stå på – skal sende laks til utlandet