Tuting, håning og sprengte postkasser: Julia og Morten er lei