Gunn Røstad gikk av som oppvekstsjef, nå blir hun innleid som skolerådgiver