Skadet etter ulykke på Lakseveien. Fire personer fraktet til lege