Den eneste plassen man får denne konsertopplevelsen i sommer