Ingen har søkt på fastlegestillingene på Frøya

foto