-Tre sjåfører måtte finne alternativ skyss videre

foto